Få slut på isoleringen

Hudläkarnas uppgift är att hjälpa familjer
Det viktigaste när man träffar en hudläkare första gången är att beskriva symtomen så att det går att ställa diagnosen atopi och besluta om behandling, men det är inte allt. Eksem är en sjukdom som ofta gör patienterna isolerade och oroar familjen. Tveka inte att berätta hur sjukdomen påverkar ditt dagliga liv, hur intensiv klådan är, smärta, sömnstörningar, minskat självförtroende, oro, svårigheter med att behandla områdena med eksem, skola, familjeliv ...
När barn är tillräckligt gamla för att uttrycka sig kan även de prata om sina känslor, förutom om sina hudsymtom.

Stöd från familjenätverk
Varje fall är unikt, och hudläkaren är den bästa kontakten för att få hjälp med en individuellt behandling av sjukdomen.
När diagnosen har ställts och om eksemet påverkar familjens liv kan stöd från andra föräldrar göra att man känner sig mindre ensam. Det är en stor tröst att dela erfarenheter med andra som har eller har haft det likadant. Det kan hjälpa föräldrar att sluta känna skuld och införa nya vanor som har fungerat för andra (kylda krämer, torka kläder inomhus under pollentider, applicera krämer på kliande områden flera gånger om dagen, hydroterapi med mera). Föräldrarna kan också diskutera sjukdomen med nära vänner och i sociala nätverk.