Inverkan på familjeliv och socialt liv

Atopisk dermatit är ingen allvarlig sjukdom men den har stor inverkan på vardagen.
Föräldrarna är oroliga och barnen trötta: atopisk dermatit kan störa familjens rutiner på grund av de begränsningar, den uppmärksamhet och den vård den kräver. Det ständiga kliandet förvärrar symtomen och gör nätterna mer och mer besvärliga.
Det är inte bara en tung dagliga börda för föräldrarna. Dessutom kan syskon känna sig försummade och bli ledsna när familjen slutar delta i aktiviteter som kan påverka ett atopiskt barns hälsa, till exempel utomhussport (svett och pollen kan ge inflammation av områden med eksem) och badutflykter till utomhusbad eller badhus (klor och salt kan svida).

Harmonin i familjen är beroende av barnets självständighet
Genom dermatologisk behandling och stöd kan vi förstå sjukdomen bättre. Vi kan också begränsa sjukdomens inverkan genom att inte rikta all uppmärksamhet på de drabbade barnen och glömma deras syskon. Man kan till exempel uppmuntra barnet att själv smörja in sig med salva.  Det kan göras i en lugn och trygg stämning.

Från 4-5 års ålder kan barn lära sig att själva undersöka huden och förstå att eksemet blir bättre med rätt behandling. Genom att bli mer självständiga kan barn förstå hur de kan få det bättre och slippa känna sig uteslutna i familjen och socialt.

Om atopisk dermatit finns kvar upp i vuxen ålder kan den bli ett socialt handikapp.
Den kan påverka utseendet på olika sätt och därför också störa dynamiken i ett förhållande eller göra att patienten känner sig obekväm i sin arbetsmiljö. Ett vanligt handslag kan till exempel göra att andra känner sig obekväma eller kan till och med leda till avvisande.