Vetenskapliga fakta

De olika typerna av hudförändringar

Img_De olika typerna av hudförändringar

Dermatologiska ingrepp och yttre faktorer kan ge upphov till lindriga eller allvarliga hudskador. Beroende på hur allvarliga skadorna är kan de upplevas som generande, besvärande och i en del fall leda till fysiska besvär.

Hudskador: när hudens skyddsbarriär är försvagad

Skadad hud har en försvagad hudbarriär. Skadorna kan ha 3 olika orsaker:

 • Huden kan skadas av yttre faktorer såsom kyla, torr luft eller skador av faktiska trauman. Exempel på sådana skador kan vara brännskador, skärsår, rivsår och insektsbett. Sådana här problem kan vem som helst råka ut för.
 • Huden är särskilt ömtålig och känslig. Detta gäller för 20 % av alla människor. Ömtålig hud ger upphov till nariga händer och läppar, torra fläckar, sprickor i mungiporna eller läppinflammation.
 • Sist men inte minst kan hudskador orsakas av dermatologiska ingrepp, till exempel vårtborttagning, kryoterapi, mindre kirurgiska ingrepp, laserbehandling, peeling eller kosmetiska behandlingar. Skador av den här typen utgör cirka 15 % av dermatologernas arbete.

Avgöra hur allvarlig hudskadan är

Till de olika hudskadorna hör 2 olika typer av sår:

 • Epidermala sår: såret har inte nått ned till läderhuden och har inte orsakat någon blödning.
 • Dermala sår: såret har nått ned till läderhuden (dermis) och orsakat blödning.
Sårtyperna kan vara:
 • akuta, vilket innebär att hudens yta är öppen: köldskador, olycksskador, brännskador, kirurgi och ibland till och med peeling.
 • kroniska med upprepade skador av överhuden. Detta är fallet vid till exempel bensår, liggsår och narighet.
Beroende på hur allvarliga hudskadorna är kan de yttra sig som sårskorpor, erosion, sprickor, sår eller till och med atrofier. När hudens skyddsbarriärer har den här typen av skador blir huden extra känslig för yttre faktorer. Detta kan i sin tur leda till klåda som blir värre om personen kliar. Därför är det viktigt att snabbt gynna läkning och återuppbyggnad av överhuden.Beroende på hur allvarliga hudskadorna är kan de yttra sig som sårskorpor, erosion, sprickor, sår eller till och med atrofier. När hudens skyddsbarriärer har den här typen av skador blir huden extra känslig för yttre faktorer. Detta kan i sin tur leda till klåda som blir värre om personen kliar. Därför är det viktigt att snabbt gynna läkning och återuppbyggnad av överhuden.

  Rekommenderat för dig

  Se alla artiklar
  3 pushs