VILLKOR

Img_VILLKOR

Dessa Villkor avser "FreeFromSpots"-programmet (härefter ”programmet”) som administreras av La Roche-Posay som är en del av L’Oréal Danmark A/S, CVR nr. 70710218, Havneholmen 25, 1561 København V (“L’Oréal” eller ”La Roche-Posay”).

SÅ DELTAR DU

För att delta i programmet ska du bo i Sverige och vara minst 18 år. Vidare ska du acceptera dessa Villkor.
Anställda på L’Oréal och medlemmar i anställdas närmaste familj eller hushåll kan inte delta i programmet.
Notera att endast en person per familj kan delta. Om fler medlemmar från samma familj anmäler sig, annulleras alla anmälningar från den anmälda familjen eller e-mailadress.
Deltagandet är gratis.

Så gör du:
1.    Svara på det här meddelandet med de saknade uppgifterna så att vi kan skicka dina paket per post (namn, adress, e-post, etc. - se bifogad Excel-ark).
2.    Du genomför online-undersökningen som La Roche Posay skickar i samband med de produkter som du testar.
3.    Datum för deltagande: från [1/6-2017] till [31/12-2017].

Genom att delta i programmet förpliktar du dig till att följa Villkoren och La Roche-Posay’s beslut är slutgiltiga i alla frågor som rör programmet.

La Roche-Posay förbehåller sig rätten att ändra Villkoren när som helst före, under eller efter det programmet.

VINNARE

50 vinnaren väljs ut av en jury bestående av representanter från det Nordiska och lokala marketing teamet från La Roche-Posay. Juryn kommer att välja vinnaren baserat på 1) personens lämplighet till programmet, 2)personens behov av att motta stöd från La Roche-Posay, 3) personens interesse av att bli ambassadörer för La Roche-Posay och 4) ditt interesse av att bli en del av programmet och vara en del av att utveckla #FreeFromSpots plattformen internet och på sociala medier och vill blir tillkännages senast den [31/12-2017]. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte redogöra för beslutet.

Vinnarna blir informerade direkt via e-mail. Om en vinnare inte svarar på meddelandet inom 10 dagar kan La Roche-Posay utse en ny vinnare. Den första vinnaren kommer då inte motta en premie och tas ur programmet.

PRODUKTERNA

De utvalda familjerna mottar följande produkter var tredje månad från januari till december 2016:

•    En flaska Serozinc 150 ml till ett värde av ca 100 kr.
•    En flaska Effaclar Duo(+) Unifiant 40 ml till ett värde av ca 190 kr.

I utbyte mot produkterna förbinder du dig till att logga in på www.laroche-posay.se och skriva minst en (1) recension för att dela med dig av dina egna upplevelser av produkterna.

Produkterna ska accepteras som de är. Produkterna kan inte bytas till kontanter eller annat, varken helt eller delvis. Deltagaren är själv ansvarig för eventuella ytterligare omkostander förbundet med att produkterna skickas.

PERSONUPPGIFTER OCH BIDRAGET

De uppgifter du skickar in om dig själv tillsammans med ditt bidrag kommer endast att användas för att administrera programmet. Du kommer inte att motta ytterligare information eller marknadsföringskommunikation, såvida du inte uttryckligen ger La Roche-Posay ditt samtyckte till det. För vidare information, se vår Sekretesspolicy http://www.laroche-posay.dk/artikel/vilk%c3%a5r/a6963.aspx.

Genom att skicka in ditt bidrag/anmälning/recension acceptera du dessa tävlingsregler och samtycker till persondatabehandlingen som angetts ovan. Du accepterar dessutom att vi vidarebefordrar dina personuppgifter till verksamheter som tillhandahåller vissa tjänster till exempel organisationen som ansvarar för programmet eller administration av våra hemsidor, databaser eller andra aktiviteter i förbindelse med vår verksamhetsfunktion. Sådana verksamheter ska acceptera att skydda och hålla dina personuppgifter konfidentiella och följa vår integritetspolicy. Deras användande av dina personliga uppgifter är begränsade till vad som är nödvändigt för att leverera tjänster till oss. De får inte avslöja, sälja, hyra ut eller överföra dina personuppgifter till andra, och att de är skyldiga att behandla all information konfidentiell enligt lag.

Om ditt bidrag/anmälning inte är komplett, eller om det saknas nödvändiga personuppgifter, kommer du inte att kunna delta i programmet. Endast ett bidrag per familj accepteras. La Roche-Posay förbehåller sig rätt till att efter egen bedömning utesluta en person från programmet om det kan konstateras att en person manipulerat anmälningen eller driften av programmets hemsida, handlar i strid med Villkoren eller handlar på ett osportsligt eller störande sätt eller med avsikt hotar eller trakasserar en annan person.

La Roche-Posay är inte ansvarig för förlorade bidrag/anmälning eller bidrag/anmälning skickas fel eller försenas, eller tekniska problem som kan påverka programmet.

ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Genom att delta i programmet och svarar på undersökningen överlåter du dina rättigheter till dina svar och anmälning, inklusive upphovsrätten till bilderna, text, etc. till La Roche-Posay. Detta innebär bland annat att La Roche-Posay har rätt till att publicera hela eller delar av det inlägg och svar du skapat, dock alltid i överensstämmelse med svenska rätt och god praxis. Du samtycker till att La Roche-Posay får använda ditt namn, hemstad, inskickade fotografier mm. Därutöver samtycker du till att La Roche-Posay utan ytterligare kompensation eller varsel får använda de inskickade bidragen frän Survey undersökningen  och fotografier och andra bildrättigheter som är taget eller skapat i samband med programmet till all reklam, marknadsföring eller informationssyfte i alla medier eller format, inklusive Internet, i samband med detta program.

ANSVAR

Genom att delta i programmet håller du La Roche-Posay, dess associerade eller anslutna verksamheter inklusive direktionsledamöter och anställda skadeslösa från allt ansvar i samband med intressekonflikter eller skada, förlust eller skada av något slag som härrör från eller i samband med programmet eller premien. La Roche-Posay är inte ansvarig för fel eller förhållande som ligger utanför La Roche-Posays kontroll samt La Roche-Posays ansvar över deltagarna kan aldrig överstiga värdet av den premie som beskrivs i Villkoren.

De bidrag som ges till La Roche-Posay, inte till Facebook/Instagram. Facebook/ Instagram är inte arrangörer av programmet och är därför inte ansvariga för krav av någon art i förbindelse med programmet.

    Rekommenderat för dig

    Se alla artiklar
    3 pushs