VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

Img_VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV HEMSIDAN

Villkor och bestämmelser för användning av www.laroche-posay.se

1. Personuppgiftspolicy

1. Genom att tacka ja till att bli kontaktad av La Roche-Posay accepterar du innehållet i denna personuppgiftspolicy. Om policyn ändras kommer du att meddelas om detta via epost.

2. La Roche-Posay inhämtar inga personuppgifter om dig som du inte själv valt att lämna. Dina registrerade uppgifter lagras i en databas och används för att kunna tillhandahålla information, nyheter och erbjudanden om
La Roche-Posay produkter via epost, SMS och post samt för statistiska ändamål.
La Roche-Posay vidarebefordrar inte dina personuppgifter till utomstående utan ditt tillstånd. Du är införstådd med och samtycker till att La Roche-Posay och bolag som ingår i L’Oréalkoncernen behandlar och använder uppgifter om dig för informations- eller direktreklamändamål. La Roche-Posay kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter om företaget är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut.

3. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta då La Roche-Posay på adressen:
L’Oréal Sverige AB, Active Cosmetics Division, La Roche-Posay, Gustavslundsvägen 22, Box 15222, 167 15 Bromma. Märk kuvertet ”La Roche-Posay”.

4. La Roche-Posay har en hög säkerhet för att skydda dina personuppgifter.
La Roche-Posay kan trots detta inte garantera att dina personuppgifter i varje situation är helt skyddade mot förluster, förvanskningar och obehörig åtkomst.

5. En del av La Roche-Posay’s webbsidor använder en teknologi som kallas "cookies".
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator.
Cookies används på många webbplatser för att ge besökaren tillgång till olika funktioner.
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

2. Regler för användning av material

Upphovsrätt till hemsidan

Läs villkoren och reglerna innan du kopplar upp dig mot hemsidan. Genom att använda webbsidan accepterar du automatiskt de villkor som La Roche-Posay ger dig via åtkomst. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Fortsätt att läsa villkoren i framtiden när du loggar in på hemsidan. Om du vid något tillfälle inte vill acceptera villkoren, så ska du inte logga in på hemsidan. Genom att använda hemsidan får användaren en begränsad rätt att använda hemsidan och dess innehåll för privat bruk.

Med hänvisning till upphovsrättslagen, varumärkeslagen och marknadsföringslagen och övriga lagar som rör immateriella rättigheter, är all typ av visning och kopiering av hela, eller delar av hemsidans strängt förbjudet utanför de ovan nämnda riktlinjerna. Det är därför strängt förbjudet, utan La Roche-Posay’s uttryckliga eller skriftliga tillåtelse, att genomföra någon typ av visning, kopiering, ändring, distribution eller på annat sätt utnyttja hela eller delar av hemsidan, på något som helst medium. Allt otillåtet bruk av hemsidan kan vara straffbart i förhållande till gällande lagar.

Varumärken på hemsidan

Alla varumärken och produktnamn som omnämns på hemsidan är skyddade som registrerade varumärken eller skyddade på motsvarande sätt enligt varumärkeslagen och är därigenom skyddade i förhållande till upphovsrättslagen, marknadsföringslagen och övriga lagar som rör immateriella rättigheter.

All typ av användning och bruk av dessa varumärken och produktnamn ska göras med respekt mot de ovannämnda lagreglerade bestämmelserna. Användningen får på inget sätt leda till missbruk av varumärken och produktnamn och det får heller på inget sätt leda till att varumärken och produktnamn kan associeras till andra produkter på ett missvisande sätt.

3. Bruk av hemsidan

a) Bruk av hemsidans innehåll

La Roche-Posay kommer att uppdatera hemsidan kontinuerligt så att all den information som presenteras är korrekt. La Roche-Posay strävar efter att försäkra att all information som presenteras på hemsidan är korrekt. La Roche-Posay kan dock inte lämna några som helst garantier för försäkran, lämplighet eller fullständighet gällande någon information på hemsidan. Användaren ska vara medveten om att den tekniska stabiliteten för överföring av data och information på Internet inte alltid kan ske felfritt. Vidare kan information och upplysningar cirkulera i nätverket. Därför kan inte La Roche-Posay garantera att all information till fullo är korrekt.

Allt bruk av hemsidan som inte sker i överensstämmelse med La Roche-Posay’s avsikt med hemsidan, samt eventuella överträdelser som görs mot denna avsikt med hemsidan, kan leda till påföljder med hänvisning till gällande lagstiftning.

b) Tillgång till hemsidan

La Roche-Posay ger tillgång till hemsidan utan att ge någon garanti för att hemsidan alltid kommer att vara funktionsduglig. På grund av underhåll eller uppdatering, eller annan åtgärd, i de flesta fall av tekniskt slag, kan tillgången till hemsidan tillfälligt brytas. La Roche-Posay kan på intet sätt ställas ansvarig för dessa avbrott eller för de eventuella konsekvenser som detta kan leda till för användaren. Trots att La Roche-Posay använder antivirusprogram, så kan La Roche-Posay på intet sätt hållas ansvarig för skador och funktionsnedsättning som kan orsakas av virus för användaren.

c) Länkar till hemsidan

Webbsidor eller sidor som är länkade till webbidan är enbart för information och har inte blivit granskade av La Roche-Posay. La Roche-Posay tar inget ansvar för innehållet på dessa webbsidor eller sidor som är länkade till denna webbsida. La Roche-Posay tar inget ansvar för några förluster eller straff som kan inträffa vid länkning till någon annan länk eller länkade webbsidor. Användaren ansvarar själv för tillgången till dess hemsidor. Det får inte upprättas länkar till hemsidan och eller sidor som finns på hemsidan till användarens egen hemsida utan La Roche-Posay’s uttryckliga eller skriftliga tillåtelse.

d) Cookies

Det kan förekomma att La Roche-Posay’s hemsida server, eller andra servrar, tillhörande det företag vi anlitat för underhåll av hemsidan, placerar en cookie på användarens dator för att underlätta användandet av hemsidan för användaren.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen som du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplater för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. En cookie gör det också enklare för användaren att snabbt och enkelt koppla upp till vår hemsida. Information är därför både funktionell och användbar för användarna av La Roche-Posay hemsida.

Eventuella samarbetspartners, som har samarbete med oss, eller som har en länk på vår hemsida kan också använda cookies som inte sänds via vår hemsida. Dessa cookies kan hjälpa till att väcka användarens intresse för en mer personligt anpassad marknadsföring och annan form av kommunikation som kan vara av intresse för användaren. La Roche-Posay frånsäger sig allt ansvar för denna typ av cookie.

e) Ändring av användarvillkor

La Roche-Posay förbehåller sig rätten att när som helt ändra dessa användarvillkor av hemsidan. Detta kan ske i samband med ny lagstiftning eller andra bestämmelser eller för att underlätta användandet av hemsidan för användaren. Alla eventuella ändringar kommer att uppdateras på denna hemsida.

4. Hosting

L'Oréal Sverige AB, Active Cosmetics Division, La Roche-Posay
Sist uppdaterad 29.1.2014

LA ROCHE-POSAY
Avenue René Levayer
BP 23
86270 LA ROCHE POSAY (France)
CAPITAL SOCIAL 379.721,000 EUR – RCS LRPLP : 306 688 714 RCS Poitiers

Verizon France SAS
Tour franklin
100/101 Terrasse Boieldieu
La Défense
92800 Puteaux France
Siret 398 517 169 RCS Nanterre
Tel: +33 (1) 53 75 82 00

Apotamox
70, rue des Marais
72000 Le Mans
www.apotamox.com
Siret 393 143 722 RCS Le Mans
Tel: +33 (2) 43 14 10 10 

    Rekommenderat för dig

    Se alla artiklar
    3 pushs