VI INTRODUCERAR ETT GLOBALT POÄNGSYSTEM
SOM GÖR DET ENKLARE FÖR DIG ATT VÄLJA PRODUKT.

För att vägleda dig i dina val har vi utvecklat ett globalt miljöpoängsystem. Systemet tar hänsyn till 14 faktorer som påverkar vår planet, och dessa utvärderas i varje steg av produktens livscykel. Alla dessa faktorer är erkända av vetenskapen och gör det möjligt för oss att skapa en tydlig profil för varje enskild produkt.

VAR HITTAR JAG POÄNGEN FÖR
RESPEKTIVE PRODUKTS MILJÖPÅVERKAN?

Det är enkelt: Du hittar respektive produkts miljöpoäng på webbplatsen, på respektive produktsida, under ingredienslistan. Här finns också mer detaljerad information om respektive produkt, såsom tillverkningsvillkor, förpackning och socialt bidrag.

För att göra poängsystemet ännu tydligare bestämde vi att lyfta fram koldioxid- och vattenavtrycket för respektive produkt. Varför? Eftersom dessa två datapunkter representerar två tredjedelar av den globala miljöpåverkan för varje kosmetisk produkt som utvärderas enligt detta index. Nu kan du med en gång skapa dig en uppfattning om produktens fotavtryck!

HUR SKA JAG
TOLKA POÄNGEN?

Vi bestämde oss för att göra en intuitiv poängsättning. Varje produkt betygsätts från A till E och varje bokstav förknippas med en färg som sträcker sig från mörkgrön för de produkter som vi kommit längst med till mörkorange för de som lämnar utrymme för förbättringar. Produkterna klassificeras i jämförelse med andra L'Oréal-produkter i samma kategori. Varje ansiktscreme jämförs till exempel med mer än 1 400 andra ansiktscremer från L'Oréal. Cremer som rankas ”A” har den mest gynnsamma profilen, medan de som rankas ”E” har utrymme för förbättringar.

EN PRODUKTS
PÅVERKAN UNDER LIVSCYKELN

Låt oss gå igenom de påverkansfaktorer som är viktigast inom forskarvärlden

VÅRA ÅTAGANDEN
UNDER PRODUKTENS LIVSCYKEL

/-/media/project/loreal/brand-sites/lrp/emea/nordics/simple-page/landing-page/pil/lrp-landing-pil-2021-sitecore-website-flipcard_1-recto.jpg

INGREDIENSER OCH FORMULA

FRÅN UTVINNING TILL OMVANDLING AV INGREDIENSERNA I FORMULAN.
Livscykelanalysen tar hänsyn till mängden vatten som används för att odla de växter som tillhandahåller de ingredienser som används i våra produkter samt beredningsteknikerna för dessa ingredienser.
/-/media/project/loreal/brand-sites/lrp/emea/nordics/simple-page/landing-page/pil/lrp-landing-pil-2021-sitecore-website-flipcard_2-recto.jpg

TILLVERKNING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL OCH KOMPONENTER

FRÅN PRODUKTION TILL UTVINNING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL.
Vi utvärderar också effekten av våra produktförpackningar i varje produktionssteg, inklusive transport.
/-/media/project/loreal/brand-sites/lrp/emea/nordics/simple-page/landing-page/pil/lrp-landing-pil-2021-sitecore-website-flipcard_3-recto.jpg

TILLVERKNING, FÖRVARING OCH DISTRIBUTION AV PRODUKTEN.

FRÅN PRODUKTTILLVERKNING TILL FÖRVARING
Vi ägnar också särskild uppmärksamhet åt våra fabrikers vatten- och energiförbrukning och påverkan från de transporter som fraktar produkten till slutkonsumenten.
/-/media/project/loreal/brand-sites/lrp/emea/nordics/simple-page/landing-page/pil/lrp-landing-pil-2021-sitecore-website-flipcard_4-recto.jpg

KONSUMENTENS ANVÄNDNING

FRÅN KONSUMENTENS ANVÄNDNING AV PRODUKTEN TILL SLUTET AV DESS FÖRBRUKNINGSTID.
Även konsumentens användningsfas tas med i beräkningen. Uppgifterna baseras på en genomsnittlig uppskattning, men som konsument har du möjlighet att minska påverkan genom att begränsa din vattenförbrukning när du använder produkten.
/-/media/project/loreal/brand-sites/lrp/emea/nordics/simple-page/landing-page/pil/lrp-landing-pil-2021-sitecore-website-flipcard_5-recto.jpg

ÅTERVINNING AV FÖRPACKNINGAR

ÅTERVINNING AV VÅRA FÖRPACKNINGAR.
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla designen på våra förpackningar, så att de kan återvinnas på bästa möjliga sätt.

1 quote-marks

VAD ÄR EN ANSVARSFULL FABRIK?

Det är en fabrik som år efter år fortsätter att minska sina utsläpp av växthusgaser (motsvarande CO2-utsläpp), vattenförbrukning och avfallsproduktion. En sådan fabrik bidrar också till att skapa jobb i lokalsamhällen – särskilt för människor i svåra situationer – och ger sina anställda tillgång till utbildning.

1 quote-marks

VAD ÄR FSC ELLER PEFC-CERTIFIERING? 

Dessa certifieringar säkerställer att det papper eller den kartong vi använder kommer från hållbart förvaltade skogar för att respektera miljön, den biologiska mångfalden och mänskliga rättigheter. Det gäller alla våra förpackningar (inklusive broschyrer och kartonger).

1 quote-marks

VAD ÄR ÅTERVUNNET MATERIAL?

Det är ett material som är tillverkat av andra återvunna material.