Ett bättre liv för känslig hud

Känslig hud: att vara uppmärksam på sitt mående

Img_Känslig hud: att vara uppmärksam på sitt mående

Att ha känslig hud eller problemhud (intolerant, atopibenägen eller aknebenägen) innebär att man upplever en särskild och individspecifik känsla som ibland är svår att sätta ord på. Emellertid är vi på La Roche-Posays dermatologiska laboratorium övertygade om att beakta denna psykologiska aspekt är ett viktigt steg i att erbjuda människor med mycket ömtålig hud en global, innovativ och effektiv lösning.

Bortom symptomen – frågan om livskvalitet

En studie sponsrad av La Roche-Posay dermatologiska laboratorium har visat att över 50 procent av dagens kvinnor uppger att de har känslig hud1. Orsakad av en ökad känslighet hos de epidermala nervändarna och en nedgång i tröskelreaktionen2, återspeglas denna känslighet i kliniska tecken: rodnad, irritation, osv. Ställda inför dessa tecken föresätter sig La Roche-Posays dermatologiska laboratorium dagligen uppgiften att upprätta den perfekta balansen mellan effektivitet och tolerans för alla dess formuleringar.

Men utöver dessa kliniska tecken som kan identifieras av en dermatolog kan en känslighet i huden, precis som många hudsjukdomar (atopi, eksem, acne, rosacea, etc.) också ha mer försåtliga effekter. Sömnkvalitet, självförtroende, underpresterande i skolan eller på arbetet osv: konsekvenserna av hudproblem kan ibland förstöra livet för dem som lider av dem. Men alltför ofta underskattas deras betydelse. För oss är det otänkbart att inte svara med samma beslutsamhet som tillämpas på de faktiska symptomen.

Ett visionärt verktyg: livskvalitetsindexet

La Roche-Posay Dermatological Laboratory är medvetna om svårigheterna i att mäta varje persons egen uppfattning och har därför beslutit att använda en vetenskaplig analysmall. Av denna anledning har vi valt att anta ett patenterat referensverktyg som används inom många medicinska områden för att mäta sambandet mellan kliniska tecken och negativa effekter på det dagliga livet: livskvalitetsindexet.

Vid olika skeden i utvärderingen av våra hudvårdsprodukter ges volontärer en enkät där de får frågor om olika aspekter av deras vardag: negativa känslor, sömnstörningar, socialt liv, osv. Genom att jämföra resultaten i början och slutet av studien kan vi mäta våra produkters effektivitet för patienternas livskvalitet. Detta fantastiska verktyg innebär en ny möjlighet att utveckla skräddarsydda behandlingsprogram som är mer effektiva och mer exakta och uppfyller alla behov hos en känslig hud, från de kliniska tecknen till de psykologiska effekterna.

Vi följer dig på vägen till välbefinnande

Förutom skräddarsydda, effektiva produkter som är skonsamma för känslig hud erbjuder La Roche-Posay även workshoppar till dem som drabbats av vissa sjukdomar, där de kan lära sig att komma till rätta med sin image tack vare korrigerande makeuptekniker och att vidta åtgärder i sin vardag som gör deras liv bekvämare

Studie som utförts på fler än 3 000 kvinnor i Kina, Brasilien, USA, Tyskland och Frankrike.
Källa: L'Oréal Recherche.