#SaveYourSkin

Mycket högt solskydd för dig och dem du håller av
Undersök dina födelsemärken och skydda huden när du befinner dig i solen

Ladda ner ABCDE-metoden

Skaffa dig kunskap om solens skadliga effekter

v_damaging_effect.jpg

Det sätt som solen påverkar vår kropp är kopplat till olika faktorer, bland annat ålder, hudens känslighet, miljöpåverkan och exponeringsförhållanden. Från ytliga brännskador till hudcancer – överexponering för solen kan ge effekter på kort och lång sikt som är omöjliga att skydda sig mot.

Varaktigt obehag

Att vistas i solen är ofta en trevlig upplevelse. Men obehaget som kan bli följden kan inom kort leda till besvär.

  • Bränd i solen eller solerytem är det vanligaste tecknet på överdriven exponering för UVB-strålning.
  • Vissa dermatologiska besvär som atopi eller rosacea gör huden extremt känslig för förändringar i miljön och i synnerhet för solen som kan utlösa obehagliga rektioner.
  • Även om solen inledningsvis tycks förbättra akne är effekten kortvarig eftersom exponering för UV-strålning gör hudens översta skikt tjockare. Se upp för rebound-effekten som leder till uppkomsten av finnar efter sommaren.
  • Fotodermatos uppstår efter solexponering hos hud med en onormalt hög känslighet för UV-strålning. Bland de mest kända finns solallergier eller godartad systemisk lupus erythematosus som orsakar små röda finnar på bröstet, axlar, armar och ben.

Vilka är konsekvenserna för solexponering på oskyddad hud?

Skyddet börjar i barndomen

Redan i ung ålder får solexponering en stor inverkan på huden. Barn har tunnare hud än vuxna och den är heller inte van vid solen eftersom den inte exponeras lika ofta och bör därför stå i centrum för vår uppmärksamhet.

Vi har alla fötts med ett visst motstånd mot solen som hjälper till att skydda mot en viss mängd UV-strålar. När detta motstånd är uttömt kan kroppen inte längre reparera skador som orsakats av solen. Ju tidigare ett barn exponeras för solen, desto snabbare uttöms hans/hennes solmotstånd. För att spara denna reserv är den enda lösningen att använda ett effektivt skydd redan i tidig ålder.

Håll dig informerad om det bästa sättet att skydda sig på

La Roche-Posays Laboratoire Dermatologique har förbundit sig att bekämpa hudcancer och har utvecklat ett förebyggande utbildningsverktyg som är tillgängligt för alla. Den interaktiva webbplatsen Myskincheck.org uppmuntrar till självundersökning för att upptäcka misstänkta lesioner så tidigt som möjligt. Om du ser en förändring i huden eller om du undrar över något ska du inte tveka att gå till en läkare så snart som möjligt. Kom ihåg att Myskincheck.org inte ersätter din hudläkare, som är den enda som kan ställa diagnos på misstänkta lesioner och avgöra om en behandling bör inledas.

Hängivna kampen mot hudcancer sedan 10 år

Om den upptäcks i tid kan 90 % av all hudcancer botas.
La Roche-Posay samarbetar med hudläkare och har åtagit sig att upptäcka och förebygga hudcancer.

Upptäck MySkinCheck