Begreppet atopi

Ordet “atopi” kommer från grekiskans “a” som betyder “utan” och “topos” som betyder “plats”.
“Utan plats” är ett perfekt sätt att beskriva denna svårbegripliga sjukdom.

Atopi är en genetisk predisposition, eller ärftlig benägenhet. Man brukar tala om en familjehistoria med atopi. Nästa 80 procent av alla barn med eksem har en familjehistoria med atopi.

Atopisk dermatit är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom
Atopiska patienter (50 miljoner i Europa, upp till 20 procent av alla världens barn) har en defekt i hudens permeabilitet (genomtränglighet) och ett hyperreaktivt och obalanserat immunsystem. Huden är torr, känslig och hyperreaktiv.

Det finns för lite filaggrin i huden, ett protein som håller ihop cellerna i hudens yttersta lager. Dessutom saknar huden de lipider som naturligt ska finnas på hudytan och skydda mot potentiella allergener (allergiorsakande ämnen).

De faktorerna gör att irriterande ämnen i omgivningen som normalt tolereras väl, till exempel pollen, damm och vissa hygienprodukter, kan tränga igenom huden och orsaka ett utbrott (skov) av eksem.

Sjukdomen visar sig oftast efter (men ibland även före) tre månaders ålder och pågår olika länge hos olika barn, mellan några månader och flera år. Utan rätt behandling drabbas barnet av en ond cirkel: hudbarriären blir ännu sämre så att mer allergener och irriterande ämnen kan tränga in i huden och orsaka mer klåda.

Hos vissa finns sjukdomen kvar till vuxen ålder: hos hälften av alla barn som får atopiskt eksem före ett års ålder är sjukdomen borta vid fem års ålder, men de har fortfarande mycket torr hud under de kommande åren.