Vetenskapliga fakta

Hudreaktioner: Tre orsaker till känslig hud

Img_Hudreaktioner: Tre orsaker till känslig hud

Det finns flera olika typer av känslig hud. Faktum är att intolerant, röd, torr eller uttorkad hud i själva verket kan vara känslig. Den gemensamma nämnaren: huden reagerar kraftigt mot specifika faktorer.

De olika symtomen på känslig hud

Känslig hud behöver inte nödvändigtvis innebära allergiska hudreaktioner. Denna hudtyp är helt enkelt naturligt sårbar mot yttre påverkan, som kan ge upphov till kraftiga reaktioner. De kraftiga reaktionerna har ett direkt samband med hur lättretade hudens nervändar är. I olika situationer kan alltså känslig hud visa sig genom olika typer av reaktioner, till exempel: stickande känsla, stramande hud, klåda, blossande och/eller brännande känsla ibland i kombination med rodnad.

De tre bakomliggande orsakerna till hudreaktioner

Det finns flera möjliga orsaker till hudreaktioner. De kan bero på:

  • miljö: värme, kyla, vind, sol och till och med plötsliga temperaturväxlingar eller luftföroreningar kan ge upphov till stickande, brännande känsla, rodnad och blossande hud.
  • kontakt: applicering av en produkt med innehållsämnen som huden är överkänslig mot, hudkontakt med mycket hårt vatten eller vissa typer av tyg kan ge upphov till obehag: klåda, stickande känsla, stramande hud och rodnad.
  • blodkärl: blodkärlens väggar kan försvagas av specifika yttre faktorer, till exempel temperaturväxlingar eller inre faktorer, till exempel när du äter starka kryddor eller dricker alkohol. Det kan leda till symtom som värmevallningar, rodnad och blossande hud.

    Rekommenderat för dig

    Se alla artiklar